Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ điều khiển lập trình tự động hóa PAC » Bo mạch mở rộng X (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng μPAC,WISE PAC

Bo mạch mở rộng X (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng μPAC,WISE PAC

Bo mạch mở rộng X (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng μPAC,WISE PAC

Bo mạch mở rộng module đếm 3 trục (Encoder Module) ICP DAS X703

Model: X703

Bo mạch mở rộng module đếm 2 trục (Encoder Module) ICP DAS X702

Model: X702

Bo mạch mở rộng 512KB BBSRAM ICP DAS X608

Model: X608

Bo mạch mở rộng 128KB BBSRAM ICP DAS X607

Model: X607

Bo mạch mở rộng 64/256 MB NAND Flash ICP DAS X602/X603

Model: X602/X603

Bo mạch mở rộng 3-cổng RS-232 ( 5-Pin ) 64MB Flash ICP DAS X561

Model: X561

Bo mạch mở rộng 4-cổng RS-232 ( 5-Pin )+ 2 kênh DO ICP DAS X520

Model: X520

Bo mạch mở rộng 3-cổng RS-232 ( 5-Pin )+ 8 kênh DO ICP DAS X518

Model: X518

Bo mạch mở rộng 3 cổng cách ly RS-485 ICP DAS X511i CR

Model: X511i CR

Bo mạch mở rộng 3-cổng RS-232 ICP DAS X511

Model: X511

Bo mạch mở rộng 1-cổng RS-232 (3 chân )+ 5 kênh DI + 5 kênh DO EEPROM 128K x 1 ICP DAS X510-128

Model: X510-128

Bo mạch mở rộng 1-cổng RS-232 (3 chân )+ 4 kênh DI + 4 kênh EEPROM 128K x2 DO ICP DAS X510

Model: X510
1 2 3 4 5
TOP HOME