Trang chủ » Module vào/ra tương tự/số kết nối RS-485/Ethernet » Bo mạch mở rộng 1-cổng RS-232 ( 5-chân ) ICP DAS X503

Bo mạch mở rộng 1-cổng RS-232 ( 5-chân ) ICP DAS X503

1-Port RS-232 ( 5-Pin )

Chia sẻ:
Model: X503
Views: 496

Parallel I/O

  • RS-232 port : 1
  • COM3 : TXD, RXD, RTS, CTS, GND
  • 16550 compatible
  • Internal FIFO : 16 bytes
  • Transmission speed: 115.2K BPS max.
  • Isolated : none
X503  1-Port RS-232 ( 5-Pin )
TOP HOME