Link youtube Link facebook
Trang chủ » Tự động hóa máy móc (Machine Automation)

Tự động hóa máy móc (Machine Automation)

Tự động hóa máy móc (Machine Automation)

Là nhà cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu, ICP DAS cung cấp nhiều giải pháp chuyển động cho các hệ thống tự động hóa máy, bao gồm các sản phẩm PACAC MPAC và ISaGRAF XPAC dựa trên nhiều phần mềm phát triển như EzProg và ISaGRAF cho các hệ thống điều khiển chuyển động PAC, dựa trên PC, dựa trên PC các giải pháp được phát triển bằng cách sử dụng các sản phẩm điều khiển chuyển động bus PCI / ISA cho các hệ thống điều khiển chuyển động dựa trên PC và các giải pháp chuyển động từ xa sử dụng các sản phẩm điều khiển chuyển động Ethernet, Motionnet hoặc CANopen cho các hệ thống điều khiển chuyển động từ xa.

Giải pháp lập trình điểu khiển nhúng PAC

Giải pháp lập trình điểu khiển nhúng PAC

Module điều khiển chuyển động, Card PCI bus điều khiển tốc độ(PC-based Solutions)

Module điều khiển chuyển động, Card PCI bus điều khiển tốc độ(PC-based Solutions)

Module điều khiển chuyển động Ethernet từ xa (Remote Motion Solutions)

Module điều khiển chuyển động Ethernet từ xa (Remote Motion Solutions)