Truyền thông công nghiệp

Trang chủ » Truyền thông công nghiệp

Truyền thông công nghiệp (Industrial Communication), Để kết nối và trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị tự động hóa khác nhau trong các lĩnh vực công nghiệp, ICP DAS cung cấp nhiều sản phẩm truyền thông khác nhau để hỗ trợ các giao thức và giao diện truyền thông công nghiệp được sử dụng rộng rãi.

Ethernet Communication

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp, Switch PoE công nghiệp, bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp, bộ chuyển đổi Modbus Gateway, Bộ chuyển đổi Gateway Ethernet, PoE Injector Splitter ICP DAS

Fieldbus Communication

Thiết bị truyền thông công nghiệp hiện trường (Fieldbus Communication), Module I/O, Remote I/O, bộ lập trình nhúng PAC, Bộ chuyển đổi (converter/Gateway), bộ lặp tín hiệu CAN Bus, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP, BACnet, J1939, HART, M-Bus, DNP3, IEC 61850 ICP DAS

USB Communication

Truyền thông công nghiệp USB ICP DAS

FRnet Communication

Truyền thông công nghiệp FRnet ICP DAS