Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp

Thiết bị truyền thông công nghiệp

Thiết bị truyền thông công nghiệp ICP DAS

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Device Server)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Programmable Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Modbus Gateway, Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Modbus Gateway, Device Servers)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Modbus Data Concentrator)

Bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet (Modbus Data Concentrator)

Thiết bị truyền thông Fieldbus

Card, Module, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CAN BUS

Card, Module, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CAN BUS

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CANopen Slave

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CANopen Slave

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức DeviceNet

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức DeviceNet

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CCON

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CCON

Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức J1939

Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức J1939

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức PROFIBUS

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức PROFIBUS

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức HART

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức HART

Module I/O, Bộ chuyển đổi, gateway giao thức PROFINET

Module I/O, Bộ chuyển đổi, gateway giao thức PROFINET

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức Ethernet/IP

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức Ethernet/IP

Module I/O, Bộ chuyển đổi giao thức BACnet/IP

Module I/O, Bộ chuyển đổi giao thức BACnet/IP

Module I/O, bộ chuyển đổi giao thức EtherCAT

Module I/O, bộ chuyển đổi giao thức EtherCAT

Module, bộ chuyển đổi giao thức M-Bus

Module, bộ chuyển đổi giao thức M-Bus

Card PCI/PCI Express truyền thông RS-232/422/485

Card PCI/PCI Express truyền thông RS-232/422/485

Switch công nghiệp và switch quang

Switch công nghiệp và switch quang

Bộ chuyển đổi USB/RS-232/422/485/Ethernet/CAN/Profibus/Quang

Bộ chuyển đổi USB/RS-232/422/485/Ethernet/CAN/Profibus/Quang

Thiết bị truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication)

Thiết bị truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication)