Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Switch công nghiệp và switch quang

Switch công nghiệp và switch quang

Switch công nghiệp và switch quang, ICP DAS cung cấp đầy đủ các loại switch quang công nghiệp bao gồm Unmanaged Switch, Media Converter, IP67 Water Proof Switch, Real-time Redundant Ring Switch, Managed Switch

Switch công nghiệp 5 cổng PoE Ethernet 2 cổng quang (Single Mode, SC) ICP DAS RSM-405AFCS-T CR

Model: RSM-405AFCS-T CR

Switch công nghiệp 5 cổng PoE Ethernet 2 cổng quang (Single Mode, SC) ICP DAS RS-405AFCS-T CR

Model: RS-405AFCS-T CR

Switch công nghiệp 5 cổng PoE Ethernet 2 cổng quang (Multi Mode, SC) ICP DAS RSM-405AFC-T CR

Model: RSM-405AFC-T CR

Switch công nghiệp 5 cổng PoE Ethernet 2 cổng quang (Multi Mode, SC) ICP DAS RS-405AFC-T CR

Model: RS-405AFC-T CR

Switch công nghiệp 5 cổng PoE Ethernet 2 cổng quang (Multi Mode, ST) ICP DAS RSM-405AFT-T CR

Model: RSM-405AFT-T CR

Switch công nghiệp 5 cổng PoE Ethernet 2 cổng quang (Multi Mode, ST) ICP DAS RS-405AFT-T CR

Model: RS-405AFT-T CR

Switch công nghiệp 5 cổng PoE Ethernet 2 cổng quang (Multi Mode, SC) ICP DAS RS-405FC CR

Model: RS-405FC CR

Switch công nghiệp 5 cổng PoE Ethernet ICP DAS RSM-405A CR

Model: RSM-405A CR

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet 1 cổng quang (Single mode 60 km, SC) ICP DAS NSM-205PFCS-60-24V CR

Model: NSM-205PFCS-60-24V CR

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet 1 cổng quang (Single mode 60 km, SC) ICP DAS NS-205PFCS-60-24V CR

Model: NS-205PFCS-60-24V CR

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet 1 cổng quang (Single mode 30 km, SC) ICP DAS NSM-205PFCS-24V CR

Model: NSM-205PFCS-24V CR

Switch công nghiệp 4 cổng PoE Ethernet 1 cổng quang (Single mode 30 km, SC) ICP DAS NS-205PFCS-24V CR

Model: NS-205PFCS-24V CR
1 2 3 4 5 6 13
TOP HOME