Digital Transformation

Trang chủ » Digital Transformation

Ứng dụng IIoT Communication Server của ICP DAS

Giải pháp tự động hóa trang trại Giải pháp tự động hóa trang trại điều khiển các thiết bị môi trường làm mát / sưởi...

Live Demo UA Series Communication Server

Demo và hướng dẫn sử dụng của phần mềm quản trị thiết bị IIoT công nghiệp điện toán đám mây (UA Series IIoT)

Giải pháp IIoT Cloud, IIoT Communication Server của ICP DAS

Giới thiệu IIoT Communication Server:  UA Series Kết nối CNTT với OT, Tích hợp các ứng dụng web và đám mây Giải pháp IIoT Cloud của...
TOP HOME