Link youtube Link facebook
Trang chủ » Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI & Touch Monitor) » Màn hình cảm ứng TouchPAD + Card mở rộng I/O

Màn hình cảm ứng TouchPAD + Card mở rộng I/O

Màn hình cảm ứng TouchPAD + Card mở rộng I/O ICP DAS

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch với 1 cổng RS-485, Ethernet (PoE) ICP DAS TPD-283U-H CR

Model: TPD-283U-H CR

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch với Ethernet (PoE) ICP DAS TPD-283-H CR

Model: TPD-283-H CR

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch với 1 cổng RS-485 ICP DAS TPD-280U-H CR

Model: TPD-280U-H CR

Màn hình cảm ứng HMI 2.8 inch với 1 cổng RS-485 ICP DAS TPD-280-H CR

Model: TPD-280-H CR

Card mở rộng 4 kênh RS-485 I/O ICP DAS XV511i CR

Model: XV511i CR

Card mở rộng 9 kênh đầu ra Relay ICP DAS XV119 CR

Model: XV119 CR

Card mở rộng 8 kênh đầu ra PWM ICP DAS XV488 CR

Model: XV488 CR

Card mở rộng 4/8 đầu vào Counter/Frequency/Encoder ICP DAS XV484 CR

Model: XV484 CR

Card mở rộng 4 kênh AI + 2 kênh AO+ 4 kênh DI (Dry/Wet) + 4 kênh DO (Source) ICP DAS XV310 CR

Model: XV310 CR

Card mở rộng 8 kênh AI+8 kênh DI (Dry/Wet)+ DO (Sink) ICP DAS XV308 CR

Model: XV308 CR

Card mở rộng 2 kênh AO + 4 kênh DI (Wet)+ 4 kênh DO (Relay, FormA, 6A) ICP DAS XV307 CR

Model: XV307 CR

Card mở rộng 4 kênh AI + 4 kênh DI (Wet)+ 4 kênh DO (Relay, FormA, 6A) ICP DAS XV306 CR

Model: XV306 CR
1 2 3
TOP HOME