Wireless Communication

Trang chủ » Wireless Communication

Mạng truyền thông không dây công nghiệp (Wireless Industrial Communication), kết nối không dây hàng loạt ứng dụng công nghiệp từ thu thập số liệu, giám sát, điều khiển, v.v thông qua mạng Radio Mode, Zigbee, Wi-Fi, 3G/4G/5G, Bluetooth, IR, LoRa,NB-IoT, GPS, WLS) ICP DAS