Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Thiết bị truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication)

Thiết bị truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication)

Thiết bị truyền thông không dây công nghiệp M2M (Industrial Wireless Communication) ICP DAS

Module thu tín hiệu GPS+1 kênh DO+1 kênh PPS kết nối Modbus RTU ICP DAS GPS-721U-MRTU CR

Model: GPS-721U-MRTU CR

Module thu tín hiệu GPS+1 kênh DO+1 kênh PPS kết nối Modbus RTU ICP DAS GPS-721-MRTU CR

Model: GPS-721-MRTU CR

Máy chủ DA NAPOPC.M2M

Model: DA NAPOPC.M2M

Công cụ API M2M RTU

Model: API M2M RTU

Modem không dây 2.4 GHz 1 cổng RS-232/485 ICP DAS RFU-2400-RU400 CR

Model: RFU-2400-RU400 CR

Radio Modem RS-232 / RS-485 ICP DAS RFU-433-RU400 CR

Model: RFU-433-RU400 CR

Phần mềm quản lý M2M ICP DAS RTU Center

Model: M2M RTU Center

Module Zigbee I/O không dây 4 kênh đầu vào số + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS tZT-P4C4 CR

Model: tZT-P4C4 CR

Anten ngoài hoạt động GPS 5m ICP DAS ANT-115-03

Model: ANT-115-03

Anten ngoài/ đế anten 5dBi 4G ICP DAS ANT-421-05/ANT-Base-01

Model: ANT-421-05/ANT-Base-01

Anten ngoài 4 băng tần 2G 3m GSM/GPRS và 3 băng tần 3G WCDMA ICP DAS ANT-421-01

Model: ANT-421-01

Anten ngoài 21dBi 2.4GHz (Định hướng) ICP DAS ANT-21

Model: ANT-21
1 2 3 4 5
TOP HOME