3G/4G/5G Multi Function Controller

Trang chủ » Wireless Communication » 3G/4G/5G Products » 3G/4G/5G Multi Function Controller

Bộ điều khiển đa năng (Multi Function Controller) GPRS/WCDMA (3G)/LTE(4G)/5G I/O DI/DO/AI/AO kết nối RS-232/422/485 ICP DAS