Industrial Panel PC

Trang chủ » Panel Products » Industrial Panel PC

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng nhúng hệ điều hành Windows 7 nhúng WES7 ICP DAS iPPC Industrial Panel PC

The iPPC are WES7 based industrial Panel PCs that combine computing, I/O, and operator interface into a single unit for integrating HMI, data acquisition and control in an individual PAC.