AI & Machine Learning

Trang chủ » AI & Machine Learning

Ứng dụng Blockchain để bảo mật thông tin cho hệ thống IoT

Ý tưởng của Blockchain Blockchain là một công nghệ thú vị cung cấp một chế độ bảo mật cho các giao dịch kỹ thuật số....

7 công cụ tích hợp dữ liệu cần quan tậm

Tích hợp dữ liệu là quá trình lấy dữ liệu từ các hệ thống/nguồn khác nhau thành thông tin có ý nghĩa và có giá...

ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG CÁC THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Công nghệ tiên tiến có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý sự phát triển đô thị hiệu quả và sự...

Hướng dẫn cơ bản khi áp dụng Machine Learning và AI trong sản xuất

Dữ liệu đã trở thành một tài nguyên quý giá và gần đây trở nên rẻ hơn bao giờ hết để nắm bắt và lưu...

Ba xu hướng kết hợp trí tuệ nhân tạo AI và Robot

Trí tuệ nhân tạo (AI) và robot có thể tạo ra một sự kết hợp mạnh mẽ. AI có khả năng làm cho robot thông...

Intel OpenVINO: Chiến lược AI & Machine Vision

Trong nhiều năm qua, Intel INTC đã mua lại bốn công ty để mở rộng thị trường AI: Nervana, Movidius, MobileEye và Altera. Gần đây nhất Bây giờ...

Hệ thống điều hòa không khí FCU (Fan Coil Unit)

Architecture: Seamless Integation with BMS Unlike the commercially available thermostat that requires installation of network concentrator when integrating with the BMS (Building Management System) develop...

Thiết bị điện trong tòa nhà (Electrical Devices – For Touch, Remote I/O Series)

The electrical devices in a building includes: HVAC, power monitoring, lighting, water supply & wastewater disposal, fire safety and access control, etc.. Usually fire safety...

Kiểm soát môi trường – Dành cho dòng ZigBee, DL, CL, Pir

Environmental Control – For ZigBee, DL, CL, PIR Series Often a well-designed fire protection and alarm system must be able to perform and initiate the...

Giám sát năng lượng (Power Monitoring – For Power Series)

ICP DAS PMMS (Power Monitoring and Management Solution ) includes: front-end on-site Smart Power Meter, Power Meter Concentrator, and back-end software tool for data management...
TOP HOME