Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ điều khiển lập trình tự động hóa PAC » Bộ lập trình nhúng màn hình ViewPAC

Bộ lập trình nhúng màn hình ViewPAC (PAC with Display)

Bộ lập trình nhúng màn hình ViewPAC ICP DAS

ViewPAC là một sản phẩm sáng tạo của ICP DAS. Đó là PAC kết hợp hiển thị, vận hành và điều khiển trong một đơn vị. ViewPAC cung cấp các giải pháp hoàn hảo để tích hợp HMI, thu thập và kiểm soát dữ liệu trong một PAC. Nó lật đổ hình ảnh truyền thống rằng HMI và bộ điều khiển đang hoạt động riêng biệt và giải quyết nhiều vấn đề giao tiếp giữa HMI và bộ điều khiển. Trong lịch sử phát triển PAC của ICP DAS, gia đình ViewPAC đặt một cột mốc quan trọng.

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15” LCD CPU Cortex-A8 WinCE7 ICP DAS IWS-6201-CE7-1500 CR

Model: IWS-6201-CE7-1500 CR

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 10.4” LCD CPU Cortex-A8 WinCE7 ICP DAS IWS-4201-CE7-1500 CR

Model: IWS-4201-CE7-1500 CR

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 7” LCD CPU Cortex-A8 WinCE7 ICP DAS IWS-2201-CE7-1500 CR

Model: IWS-2201-CE7-1500 CR

Bộ lập trình nhúng Win-GRAF màn hình ViewPAC 15” với CPU Cortex-A8, WinCE 7.0 ICP DAS VP-6238-CE7 CR

Model: VP-6238-CE7 CR

Bộ lập trình nhúng Win-GRAF màn hình ViewPAC 10.4” với CPU Cortex-A8, WinCE 7.0 ICP DAS VP-4238-CE7 CR

Model: VP-4238-CE7 CR

Máy tính nhúng màn hình cảm ứng 15 inch LCD ViewPAC ICP DAS VP-6239-CE7-1500 CR

Model: VP-6239-CE7-1500 CR

Máy tính nhúng màn hình cảm ứng 10.4 inch LCD ViewPAC ICP DAS VP-4239-CE7-1500 CR

Model: VP-4239-CE7-1500 CR

Máy tính nhúng màn hình cảm ứng 5.7 inch LCD ViewPAC ICP DAS VP-1239-CE7-1500 CR

Model: VP-1239-CE7-1500 CR

Máy tính nhúng màn hình cảm ứng 5.7 inch LCD ViewPAC ICP DAS VP-1239-CE7 CR

Model: VP-1239-CE7 CR

Máy tính nhúng màn hình cảm ứng 15 inch hệ điều hành Windows CE 7 ICP DAS VP-6201-CE7 CR

Model: VP-6201-CE7 CR

Máy tính nhúng màn hình cảm ứng 12.1 inch hệ điều hành Windows CE 7 ICP DAS VP-5201-CE7 CR

Model: VP-5201-CE7 CR

Máy tính nhúng màn hình cảm ứng 10.4 inch hệ điều hành Windows CE 7 ICP DAS VP-4201-CE7 CR

Model: VP-4201-CE7 CR
1 2 3 4
TOP HOME