Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ điều khiển lập trình tự động hóa PAC

Bộ điều khiển lập trình tự động hóa PAC

Bộ điều khiển lập trình tự động hóa PAC

Nhóm PAC của ICP DAS là một PAC dựa trên mạng mô-đun với khả năng kết nối I / O thông qua bus nối tiếp kép của chính nó hoặc thay thế thông qua các đơn vị I/O từ xa . PAC cung cấp một giải pháp linh hoạt, linh hoạt và tiết kiệm cho nhiều ứng dụng từ Thu thập dữ liệu, kiểm soát quy trình, kiểm tra và đo lường, Điều khiển chuyển động đến quản lý năng lượng & tòa nhà. gia đình bao gồm WinPAC, XPAC, LinPAC, iPAC, ViewPAC, Motion PAC và μPAC cho các yêu cầu khác nhau OS, CPU và nền tảng phát triển.

Bộ lập trình nhúng XPAC (WES7/WES 2009/WinCE 6.0)

Bộ lập trình nhúng XPAC (WES7/WES 2009/WinCE 6.0)

Bộ lập trình nhúng WinPAC(Windows CE 5.0/7.0 Based PAC)

Bộ lập trình nhúng WinPAC(Windows CE 5.0/7.0 Based PAC)

Bộ lập trình nhúng LinPAC

Bộ lập trình nhúng LinPAC

Bộ điều khiển lập trình nhúng iPAC-8000

Bộ điều khiển lập trình nhúng iPAC-8000

Bộ lập trình nhúng μPAC

Bộ lập trình nhúng μPAC

Bộ lập trình điều khiển(Web-based PAC) IoT WISE PAC

Bộ lập trình điều khiển(Web-based PAC) IoT WISE PAC

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng iPPC

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng iPPC

Bộ lập trình nhúng màn hình ViewPAC

Bộ lập trình nhúng màn hình ViewPAC

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IWS PAC

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IWS PAC

Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI-Smart View)

Màn hình cảm ứng công nghiệp (HMI-Smart View)

Máy tính nhúng công nghiệp không quạt

Máy tính nhúng công nghiệp không quạt

Bộ điều khiển cảnh báo SMS/GSM/3G, Modem GPRS Mini PAC

Bộ điều khiển cảnh báo SMS/GSM/3G, Modem GPRS Mini PAC

Card mở rộng XV (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng WinPAC, LinPAC,WISE PAC,iBPC

Card mở rộng XV (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng WinPAC, LinPAC,WISE PAC,iBPC

Card mở rộng XW (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng WinPAC, LinPAC,μPAC,WISE PAC

Card mở rộng XW (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng WinPAC, LinPAC,μPAC,WISE PAC

Bo mạch mở rộng X (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng μPAC,WISE PAC

Bo mạch mở rộng X (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng μPAC,WISE PAC