Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ điều khiển lập trình tự động hóa PAC » Máy tính nhúng công nghiệp không quạt

Máy tính nhúng công nghiệp không quạt (Industrial fanless embedded Box PC)

Máy tính nhúng công nghiệp không quạt iBPC ICP DAS

Máy tính nhúng công nghiệp không quạt Intel Atom E3845 CPU Intel E3845 OS Win7/Win8/Win10/WES7/Linux ICP DAS iBPC-4081 CR

Model: iBPC-4081 CR
TOP HOME