Link youtube Link facebook
Trang chủ » Hoạt động & sự kiện

Hoạt động & sự kiện

Đào tạo thường niên-Chương trình đào tạo 2019- ICP DAS Industrial IoT Cloud Solution with Edge Computing

17/03/2020 Hoạt động & sự kiện
IoT Cloud  là một ứng dụng phần mềm do ICP DAS phát triển để sử dụng trong việc giám sát và quản lý từ xa...

ICP DAS tham gia triển lãm Vietnam Manufacturing Expo 2019 tại Hà Nội

11/08/2019 Hoạt động & sự kiện
Triển lãm Vietnam Manufacturing Expo 2019- Triển Lãm Hàng Đầu tại Việt Nam về Máy Móc và Công nghệ cho Ngành Sản Xuất và Công...

ICP DAS Tham gia triển lãm Secutech Vietnam 2018 tại Hồ Chí Minh

18/08/2018 Hoạt động & sự kiện
ICP DAS Tham gia triển lãm Secutech Vietnam 2018 tại Hồ Chí Minh

ICP DAS THAM GIA TRIỂN LÃM MANUFACTURING EXPO 2018 TẠI HÀ NỘI

10/08/2018 Hoạt động & sự kiện
ICP DAS THAM GIA TRIỂN LÃM MANUFACTURING EXPO 2018 TẠI HÀ NỘI

ICP DAS tham gia triển lãm Taiwan Expo 2018 tại Tp.Hồ Chí Minh

28/07/2018 Hoạt động & sự kiện
ICP DAS tham gia triển lãm Taiwan Expo 2018 tại Tp.Hồ Chí Minh
TOP HOME