ICP DAS Việt Nam ICP DAS Việt Nam

Link youtube Link facebook
Ảnh 1 Ảnh 2 Ảnh 3 Ảnh 4 Ảnh 5
Ảnh 1 Ảnh 2 Ảnh 3 Ảnh 4 Ảnh 5
Tham dự triển lãm Vietnam Manufacturing Expo 2019 tại Hà Nội Triển lãm Vietnam Manufacturing Expo 2018 tại tp Hà Nội Thiết bị IoT công nghiệp (Industrial IoT Products) Module I/O kết nối Ethernet Modbus TCP/IP, EtherCAT, Profinet Thiết bị truyền thông công nghiệp Giải pháp không dây ZigBee Wireless Solutions Bộ đo lường và giám sát điện năng thông minh (Intelligent Power Meter)
1 2 3 4 5 6 7
Hoạt động & sự kiện

Đào tạo thường niên-Chương trình đào tạo 2019-ICP DAS Industrial IoT Cloud

Triển lãm Vietnam Manufacturing Expo 2019 tại Hà Nội

Triển lãm Secutech Vietnam 2018 tại Hồ Chí Minh

Triển lãm Viet Nam Manufacturing Expo 2018 tại Hà Nội

Triển lãm Taiwan Expo 2018 tại Tp.Hồ Chí Minh

Sản phẩm mới

New Product Release: ECAT-2092T

New Product Release: ECAT-2016N

New Product Release: SG-3227

New Product Release: LC-223H

New Product Release: LC-103H

cNew Product Release: PM-3133-RCT500P-CPS

New Product Release: PMD-2206 & PMD-4206 Power Meter Concentrator with Touch Panel Display

New Product Release: iSN-201-E/iSN-201-WF

Ảnh 1 Ảnh 2 Ảnh 3 Ảnh 4 Ảnh 5
Ảnh 1 Ảnh 2 Ảnh 3 Ảnh 4 Ảnh 5