Link youtube Link facebook
Trang chủ » Card, Bo mạch I/O kết nối máy tính » Card điều khiển chuyển động PCI Express/PCI/ISA (Motion Control Boards)

Card điều khiển chuyển động PCI Express/PCI/ISA (Motion Control Boards)

Card điều khiển chuyển động PCI Express/PCI/ISA (Motion Control Boards) ICP DAS 

Module phân tán chuyển động 32 kênh DI cách ly ICP DAS MN-D640-DIN CR

Model: MN-D640-DIN CR

Module phân tán chuyển động 16 kênh DI cách ly+ 16 kênh DO cách ly ICP DAS MN-D622-DIN CR

Model: MN-D622-DIN CR

Module phân tán chuyển động 32 kênh DO cách ly ICP DAS MN-D604-DIN CR

Model: PMN-D604-DIN CR

Card PCI Bus điều khiển tốc độ 4 trục với FRnet Master ICP DAS PISO-PS410

Model: PISO-PS410

Card PCI Express Bus điều khiển tốc độ 4 trục ICP DAS PCIe-PS400 CR

Model: PCIe-PS400 CR

Card PCI Bus điều khiển tốc độ 4 trục với FRnet Master ICP DAS PISO-PS400U

Model: PISO-PS400U

Card PCI 4 cổng cách ly CAN CPU Intel(R) Core(TM) i3 OS Windows XP SP 3 ICP DAS PISO-CAN400U-T CR

Model: PISO-CAN400U-T CR

Card PCI 16 kênh DI +16 kênh DO 12 Timer/Counter 5 V/TTL ICP DAS PCI-TMC12AU CR

Model: PCI-TMC12AU CR

Card PCI Express 16 kênh DI +16 kênh DO 12 Timer/Counter 5 V/TTL ICP DAS PEX-TMC12A CR

Model: PEX-TMC12A CR

Card PCI Bus FRnet Master điều khiển chuyển động 8 trục (High-speed 8-axis Motion) ICP DAS PISO-PS810

Model: PISO-PS810

Card PCI đo tốc độ 3 trục (3-axis encoder counter) ICP DAS PISO-ENCODER300U CR

Model: PISO-ENCODER300U CR

Card PCI điều khiển 4 trục tốc độ cao (Independent 4-axis motion control) với FRnet Maste ICP DAS PISO-PS400

Model: PISO-PS400
1 2
TOP HOME