Fieldbus Communication

Trang chủ » Truyền thông công nghiệp » Fieldbus Communication

Thiết bị truyền thông công nghiệp hiện trường (Fieldbus Communication), Module I/O, Remote I/O, bộ lập trình nhúng PAC, Bộ chuyển đổi (converter/Gateway), bộ lặp tín hiệu CAN Bus, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS, EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP, BACnet, J1939, HART, M-Bus, DNP3, IEC 61850 ICP DAS

TOP HOME