Tích hợp dữ liệu là quá trình lấy dữ liệu từ các hệ thống/nguồn khác nhau thành thông tin có ý nghĩa và có giá trị. Tích hợp dữ liệu được thu thập theo cách nó có thể tạo ra thông tin đáng tin cậy, toàn diện, hiện tại và chính xác cho báo cáo và phân tích kinh doanh.Các hệ thống thu thập dữ liệu từ một số thiết bị và ở nhiều định dạng khác nhau. Một giải pháp tích hợp dữ liệu hoàn chỉnh cung cấp dữ liệu đáng tin cậy từ nhiều nguồn khác nhau. Có một số công cụ tích hợp dữ liệu có sẵn trên thị trường phát triển cập nhật liên tục, tất cả đều chạy đua để theo kịp sự gia tăng dữ liệu.
Vì vậy, chúng ta hãy đi sâu vào việc xem xét các công cụ tích hợp dữ liệu hàng đầu được sử dụng rộng rãi trong thị trường ngày nay nhé.

1. Dell Boomi

Là một nền tảng tích hợp dữ liệu như một dịch vụ và được sử dụng bởi SMB và các công ty lớn, Dell Boomi hỗ trợ nhiều quy trình tích hợp ứng dụng. Nó cung cấp một số khả năng tích hợp và quản lý dữ liệu phổ biến.
Các khả năng tích hợp dữ liệu của Dell Boomi bao gồm một thư viện lớn, cloud riêng và các đầu nối điểm cuối cloud công cộng, đến hỗ trợ ETL (giải nén, chuyển đổi và tải). Nó cho phép các trang web quản lý tích hợp dữ liệu của họ ở một vị trí trung tâm thông qua một cổng thông tin báo cáo thống nhất. Theo các báo cáo, Dell Boomi rất phù hợp để thay đổi, quản lý, giám sát và soạn thảo dữ liệu trên các kiến ​​trúc CNTT lai.

Gần đây, tại sự kiện Dell Tech World diễn ra tại Las Vegas, Michael Morton – Giám đốc công nghệ của Dell Boomi đã phát biểu về sự phát triển của blockchain và nguyên nhân tại sao các công ty nên triển khai giải pháp blockchain cũng như cách thức mà họ có thể thực hiện.

Trong bài phát biểu của mình, Morton đã đưa ra một tuyên bố táo bạo:
“Dựa trên những gì chúng ta thấy trong ngành công nghiệp ngày nay, tôi tin rằng trong một đến hai năm tới, các công ty, doanh nghiệp sẽ phải tích hợp với công nghệ blockchain. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy một công ty thuộc danh sách Fortune 100 mà lại không tích hợp với blockchain dù vì bất kì lí do gì.”

Tính năng, đặc điểm:
• Giao diện trực quan để tạo thành tích hợp ứng dụng
• Thiết kế các quy trình tích hợp
• Quy trình làm việc và tự động hóa quy trình kinh doanh
• Động cơ thời gian chạy nhẹ, năng động
• Cập nhật tích hợp tự động
• Hỗ trợ cho một loạt các giao thức IoT
• Giám sát hoạt động và theo dõi sự kiện

2. Snaplogic

SnapLogic là một công cụ dịch vụ nền tảng tích hợp cho phép kết nối nhanh hơn và cập nhật và phát triển không ngừng của các hệ thống dữ liệu và phân tích. Nó hỗ trợ trong việc kích thích việc áp dụng các ứng dụng cloud như ngày làm việc, Salesforce và ServiceNow.
Tính năng, đặc điểm:
• Dịch vụ tích hợp dữ liệu và ứng dụng tiên tiến
• Truyền dữ liệu an toàn từ vị trí này sang vị trí khác
• Cung cấp một công cụ để thiết lập tích hợp tận dụng giao diện trực quan mà không cần mã hóa
• Cung cấp các công cụ để quản lý luồng dữ liệu trong suốt vòng đời của nó từ việc tạo và lưu trữ ban đầu đến loại bỏ
• Hỗ trợ tích hợp dựa trên sự kiện hoặc giao dịch chống lại các thay đổi trong thời gian thực
• Hỗ trợ các trình kết nối khác nhau trên SaaS, Enterprise, Big Data, Mainframe, Files
• Cung cấp tích hợp cho các nguồn Dữ liệu lớn như Hadoop và các nguồn NoQuery khác

3. Informatica PowerCenter

Công cụ tích hợp dữ liệu của Informatica, PowerCenter, là một nền tảng toàn diện để tích hợp dữ liệu, di chuyển, xác thực. Nó được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa. PowerCenter chạy cùng với một danh mục rộng lớn các sản phẩm liên quan để tích hợp ứng dụng cloud, tích hợp dữ liệu lớn, làm sạch dữ liệu, quản lý dữ liệu chủ (MDM) và các chức năng quản lý dữ liệu khác.
PowerCenter thường kết hợp với Trung tâm tích hợp dữ liệu của Informatica và dòng kết nối đóng gói PowerExchange của nó.
Tính năng, đặc điểm:
• Hệ thống ghi nhật ký lỗi tập trung.
• Tạo điều kiện cho các lỗi đăng nhập và loại bỏ dữ liệu vào các bảng quan hệ
• Trí thông minh tích hợp để nâng cao hiệu suất
• Thiết kế ưu việt với các thực tiễn tốt nhất được thi hành về phát triển mã
• Đồng bộ hóa giữa các thành viên trong nhóm phân phối theo địa lý
• Tích hợp mã với các công cụ cấu hình phần mềm bên ngoài khác

4. Attunity

Cung cấp truy cập dữ liệu nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả về mặt chi phí, Attunity Connect là một giải pháp tích hợp dữ liệu dễ sử dụng. Nó cho phép kết nối thống nhất, thời gian thực cho các nguồn dữ liệu quan hệ và không liên quan.
Tính năng, đặc điểm:
• Truy cập vào một vùng rộng lớn các nguồn dữ liệu doanh nghiệp
• Tích hợp phổ cập và hướng dịch vụ
• Cung cấp tích hợp máy tính lớn hàng đầu trong ngành
• Tích hợp dễ dàng với các ứng dụng web
• Phát hiện sự kiện kinh doanh dựa trên dữ liệu
• Hợp lý hóa và kích thích tích hợp bằng bộ phần mềm toàn diện cho dữ liệu VSAM, IMS / DB và DB2

5. Xplenty

Nền tảng tích hợp dữ liệu của Xplenty cung cấp các đường ống trực quan hóa dữ liệu đơn giản cho các luồng dữ liệu tự động trên một số nguồn tài nguyên và các điểm đến.Dịch vụ dữ liệu dễ sử dụng, dựa trên cloud của công ty giúp dễ dàng chuyền, xử lý, và chuyển đổi nhiều dữ liệu hơn, nhanh hơn giảm thời gian chuẩn bị, nơi các công ty có hể giải phóng thông tin nhanh chóng.
Tính năng, đặc điểm:
• Tập trung và chuẩn bị dữ liệu cho BI
• Di chuyển và chuyển đổi dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu nội bộ hoặc kho dữ liệu
• Gửi thêm dữ liệu của bên thứ ba cho Heroku Postgres, cơ sở dữ liệu SQL dưới dạng dịch vụ hoặc trực tiếp đến Salesforce
• Trình kết nối API nghỉ để lấy dữ liệu từ bất kỳ API nghỉ ngơi nào.

6. Oracle Data Integrator 12c

Oracle Data integrator 12c là nền tảng tích hợp dữ liệu tốt nhất dành cho các tổ chức sử dụng các hệ thống và ứng dụng khác của Oracle, mong muốn tích hợp dư liệu gần gữi với các hệ thống này.
Nền tảng kết hợp với cơ sở dữ liệu Oracle, Oracle GoldenGate, Oracle Fusion Middleware, Oracle Big Data Appliance và Exadata. Chức năng cốt lõi của nó là dựa trên kiến trúc ELT.
Tính năng, đặc điểm:
• Giao diện người dùng dựa trên luồng khai báo
• Ánh xạ tái sử dụng
• Hỗ trợ nhiều mục tiêu
• Cải tiến hiệu suất thời gian chạy
• Cải tiến XML
• Tích hợp trình tạo kho của Oracle
• ID kho lưu trữ duy nhất
• Cải tiến tích hợp Oracle GoldenGate

7. SAP Data Services

SAP Data Services là một công cụ ELT cung cấp giải pháp theo mức độ các a từng doanh nghiệp để tích hợp dữ liệu, chuyển đổi, chất lượng dữ liệu, định hình dữ liệu và xử lý dữ liệu văn bản từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau vào cơ sở dữ liệu đích hoặc kho dữ liệu. Nó có thể được sử dụng độc lập hoặc với các sản phẩm khác của SAP
Tính năng, đặc điểm:
SAP Data Service là công cụ giúp khám phá, làm sạch, tăng cường, tích hợp và quản lý dữ liệu từ các nguồn SAP và Không phải của SAP, bao gồm hệ cơ sở dữ liệu quan hệ, ứng dụng doanh nghiệp, tệp và dữ liệu lớn như là Hadoop và hệ cơ sở dữ liệu NoQuery
Những tiến bộ quan trọng trong phiên bản gần đây, 4.2 bao gồm hỗ trợ SAP HANA hỗ trợ được cải thiện ngoài khả năng kết nối tốt hơn với các nguồn dữ liệu lớn và quan hệ khác nhau như xử lý văn bản và XML.