3G/4G/5G Mini-PAC

Bộ lập trình nhúng Mini-PAC GPRS/WCDMA (3G)/LTE(4G)/5G I/O DI/DO/AI/AO kết nối RS-232/422/485/Ethernet ICP DAS

TOP HOME