Trang chủ » Module vào/ra tương tự/số kết nối RS-485/Ethernet » Bo mạch mở rộng 1-cổng RS-232 (3 chân )+ 4 kênh DI + 4 kênh EEPROM 128K x2 DO ICP DAS X510

Bo mạch mở rộng 1-cổng RS-232 (3 chân )+ 4 kênh DI + 4 kênh EEPROM 128K x2 DO ICP DAS X510

1-Port RS-232 ( 3-Pin ) add 5-channel D/I, 5-channel D/O , EEPROM 128K x2

Chia sẻ:
Model: X510
Views: 426

Parallel I/O

 • RS-232 port : 2
 • COM3 : TXD, RXD, GND
 • COM4 : TXD, RXD, GND
 • 16550 compatible
 • Internal FIFO : 16 bytes
 • Transmission speed: 115.2K BPS max.
 • Isolated : none

Digital Input

 • Channels : 4
 • Input Voltage:
  Logic high level (3.5V~30V),
  Logic low level (0V~1V)
 • Isolated : none

Digital Output

 • Channels: 4
 • Open-collector Output : 100 mA / 30V max
 • Isolated : none
X509  2-Port RS-232 ( 3-Pin ) add 4-channel D/I, 4-channel D/O
 X509 CR  2-Port RS-232 ( 3-Pin ) add 4-channel D/I, 4-channel D/O (RoHS)
TOP HOME