Trang chủ » Module vào/ra tương tự/số kết nối RS-485/Ethernet » Bo mạch mở rộng 1-cổng RS-232 ( 5-chân ) ICP DAS X501

Bo mạch mở rộng 1-cổng RS-232 ( 5-chân ) ICP DAS X501

1-Port RS-232 ( 5-Pin )

Chia sẻ:
Model: X501
Views: 398
  • RS-232 port : 1
  • COM3 : TXD, RXD, RTS, CTS, GND
  • 16550 compatible
  • Internal FIFO : 16 bytes
  • Transmission speed: 115.2K BPS max.
  • Isolated : none
X501  1-Port RS-232 ( 5-Pin )
 X501 CR  1-Port RS-232 ( 5-Pin ) (RoHS)
TOP HOME