Trang chủ » Module vào/ra tương tự/số kết nối RS-485/Ethernet » PAC I/O Modules » X-board » Bo mạch mở rộng module đếm 2 trục (Encoder Module) ICP DAS X702

Bo mạch mở rộng module đếm 2 trục (Encoder Module) ICP DAS X702

(For I-7188XB/XG/EX/EG, μPAC-7186EX/EG/FD/SM)

Chia sẻ:
Model: X702
Views: 459