Trang chủ » Module vào/ra tương tự/số kết nối RS-485/Ethernet » Bo mạch mở rộng 1-cổng RS-422/485 + 4 kênh DI + 4 kênh DO ICP DAS X507

Bo mạch mở rộng 1-cổng RS-422/485 + 4 kênh DI + 4 kênh DO ICP DAS X507

1-Port RS-422/485 add 4-channel D/I, 4-channel D/O

Chia sẻ:
Model: X506
Views: 392
 • RS-422/485 port : 1
 • COM3 :
  RS-422 : RXD+, RXD-, TXD+, TXD-
  RS-485 : TXD+, TXD-
 • 16550 compatible
 • Internal FIFO : 16 bytes
 • Transmission speed: 115.2K BPS max.
 • Self-Turner ASIC inside : Yes
 • Isolated : none

Digital Input

 • Channels : 4
 • Input Voltage:
  Logic high level (3.5V~30V),
  Logic low level (0V~1V)
 • Isolated : none

Digital Output

 • Channels: 4
 • Open-collector Output : 100 mA / 30V max
 • Isolated : none
X507  1-Port RS-422/485 add 4-channel D/I, 4-channel D/O
 X507 CR  1-Port RS-422/485 add 4-channel D/I, 4-channel D/O (RoHS)
TOP HOME