Trang chủ » Module vào/ra tương tự/số kết nối RS-485/Ethernet » Bo mạch mở rộng 6-cổng RS-232 ( 3-chân ) ICP DAS X506

Bo mạch mở rộng 6-cổng RS-232 ( 3-chân ) ICP DAS X506

 6-Port RS-232 ( 3-Pin )

Chia sẻ:
Model: X506
Views: 507
 • RS-232 ports : 6
 • COM3 : TXD, RXD, GND
 • COM4 : TXD, RXD, GND
 • COM5 : TXD, RXD, GND
 • COM6 : TXD, RXD, GND
 • COM7 : TXD, RXD, GND
 • COM8 : TXD, RXD, GND
 • 16550 compatible
 • Internal FIFO : 16 bytes for each COM port
 • Transmission speed: 115.2K BPS max.
 • Isolated : none
 X506  6-Port RS-232 ( 3-Pin )
 X506 CR  6-Port RS-232 ( 3-Pin ) (RoHS)
TOP HOME