Trang chủ » Module vào/ra tương tự/số kết nối RS-485/Ethernet » Bo mạch mở rộng 3-cổng RS-232 ( 5-chân ) ICP DAS X505

Bo mạch mở rộng 3-cổng RS-232 ( 5-chân ) ICP DAS X505

3-Port RS-232 ( 5-Pin )

Chia sẻ:
Model: X505
Views: 360
  • RS-232 ports : 3
  • COM3 : TXD, RXD, RTS, CTS, GND
  • COM4 : TXD, RXD, RTS, CTS, GND
  • COM5 : TXD, RXD, RTS, CTS, GND
  • 16550 compatible
  • Internal FIFO : 16 bytes for each COM port
  • Transmission speed: 115.2K BPS max.
  • Isolated : none
 X505  3-Port RS-232 ( 5-Pin )
 X505 CR  3-Port RS-232 ( 5-Pin ) (RoHS)
TOP HOME