Trang chủ » Module vào/ra tương tự/số kết nối RS-485/Ethernet » Bo mạch mở rộng 3-cổng RS-232 ( 5-Pin )+ 8 kênh DO ICP DAS X518

Bo mạch mở rộng 3-cổng RS-232 ( 5-Pin )+ 8 kênh DO ICP DAS X518

(For I-7188XB/XG/EX/EG, μPAC-7186EX/EG/FD/SM)

Chia sẻ:
Model: X518
Views: 441

Parallel I/O

 • RS-232 port : 1
 • COM3 : TXD, RXD, RTS, CTS, GND
 • 16550 compatible
 • Internal FIFO : 16 bytes
 • Transmission speed: 115.2K BPS max.
 • Isolated : none

Parallel I/O

 • RS-232 port : 1
 • COM3 : TXD, RXD, RTS, CTS, GND
 • 16550 compatible
 • Internal FIFO : 16 bytes
 • Transmission speed: 115.2K BPS max.
 • Isolated : none
 X518  1-Port RS-232 ( 5-Pin ) add 8-channel D/O
 X518 CR  1-Port RS-232 ( 5-Pin ) add 8-channel D/O (RoHS)
TOP HOME