Trang chủ » Module vào/ra tương tự/số kết nối RS-485/Ethernet » Bo mạch mở rộng 3-cổng RS-232 ICP DAS X511

Bo mạch mở rộng 3-cổng RS-232 ICP DAS X511

(For I-7188XB/XG/EX/EG, μPAC-7186EX/EG/FD/SM)

Chia sẻ:
Model: X511
Views: 453

Parallel I/O

  • RS-485 ports : 3
  • COM3 : RS-485 : Data+, Data-
  • COM4 : RS-485 : Data+, Data-
  • COM5 : RS-485 : Data+, Data-
  • 16550 compatible
  • Internal FIFO : 16 bytes
  • Transmission speed: 115.2K BPS max.
  • Self-Turner ASIC inside : Yes
  • Isolated : none
X511  3-Port RS-485
 X511 CR  3-Port RS-485 (RoHS)
TOP HOME