Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ điều khiển lập trình tự động hóa PAC » Bộ lập trình nhúng XPAC (WES7/WES 2009/WinCE 6.0)

Bộ lập trình nhúng XPAC (WES7/WES 2009/WinCE 6.0) (WES7/WES 2009/WinCE 6.0)

Bộ lập trình nhúng XPAC (WES7/WES 2009/WinCE 6.0) hãng ICP DAS

XP-9000-WES7 là các PAC dựa trên WES7 kết hợp giao diện điện toán, I / O và toán tử thành một đơn vị và cung cấp giải pháp hoàn hảo để tích hợp HMI, thu thập và kiểm soát dữ liệu trong một PAC riêng lẻ. Nó được trang bị CPU Intel E3827 / E3845, khe cắm mở rộng 1/3/7 I / O và một loạt các kết nối bao gồm Gigabit Ethernet kép, VGA, cổng USB, giao diện RS-232 và RS-485

Bộ lập trình PAC với CPU E3950 Win10 IoT 7 khe cắm ICP DAS AXP-9791-IoT CR

Model: AXP-9791-IoT CR

Bộ lập trình PAC với CPU E3950 Win10 IoT 3 khe cắm ICP DAS AXP-9391-IoT CR

Model: AXP-9391-IoT CR

Bộ lập trình PAC với CPU E3950 Win10 IoT 1 khe cắm ICP DAS AXP-9191-IoT CR

Model: AXP-9191-IoT CR

Bộ lập trình PAC với CPU i5-8365UE Win10 IoT 6 khe cắm ICP DAS AXP-9651-IoT CR

Model: AXP-9651-IoT CR

Bộ lập trình PAC với CPU i5-8365UE Win10 IoT 2 khe cắm ICP DAS AXP-9251-IoT CR

Model: AXP-9251-IoT CR

Bộ lập trình PAC với CPU i5-8365UE Win10 IoT ICP DAS AXP-9051-IoT CR

Model: AXP-9051-IoT CR

Bộ lập trình nhúng XPAC ICP DAS XP-9781-IoT CR

Model: XP-9781-IoT CR

Bộ lập trình nhúng XPAC ICP DAS XP-9381-IoT CR

Model: XP-9381-IoT CR

Bộ lập trình nhúng XPAC ICP DAS XP-9181-IoT CR

Model: XP-9181-IoT CR

Bộ lập trình nhúng PAC 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/RS-485 ICP DAS XP-9771-WES7 CR

Model: XP-9771-WES7 CR

Bộ lập trình nhúng PAC 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/RS-485 ICP DAS XP-9371-WES7 CR

Model: XP-9371-WES7 CR

Bộ lập trình nhúng PAC 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/RS-485 ICP DAS XP-9171-WES7 CR

Model: XP-9171-WES7 CR
1 2 3 4
TOP HOME