Link youtube Link facebook
Trang chủ » Card, Bo mạch I/O kết nối máy tính » Bo mạch giám sát Card PCI Express/PCI(Watchdog Boards)

Bo mạch giám sát Card PCI Express/PCI(Watchdog Boards)

Bo mạch giám sát Card PCI Express/PCI(Watchdog Boards)

Card Watchdog tính giờ (timer) ICP DAS WDT-02

Model: WDT-02

Card Watchdog tính giờ (timer) có bảng đầu cuối và cáp 1 mét ICP DAS WDT-01

Model: WDT-01

Daughter Board cho WDT-03 ICP DAS DB-3R

Model: DB-3R

Card Watchdog tính giờ (timer) ICP DAS WDT-03

Model: WDT-03

Card Watchdog tính giờ (timer) có bảng đầu cuối và cáp 1 mét ICP DAS WDT-01/WDT-02

Model: WDT-01/WDT-02
TOP HOME