Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị IoT công nghiệp (Industrial IoT Products) » Cảm biến phát hiện chuyển động bằng hồng ngoại(Sensor Series), phát hiện rò rỉ nước(Liquid Leakage Detection)

Cảm biến phát hiện chuyển động bằng hồng ngoại(Sensor Series), phát hiện rò rỉ nước(Liquid Leakage Detection)

Cảm biến phát hiện chuyển động bằng hồng ngoại (PIR/RPIR Motion Detector) kết hợp đo nhiệt độ, cảm biến phát hiện rò rỉ nước(Liquid Leakage Detection)

Sê-ri Pir, sê-ri Hồng ngoại thụ động, cung cấp khả năng phát hiện chuyển động và đo nhiệt độ của con người; và loạt RPIR cung cấp phát hiện chuyển động của con người, phát hiện sự hiện diện của con người, nhiệt độ và độ ẩm và các phép đo môi trường khác

Cảm biến phát hiện rò rỉ nước RS-485 Modbus ICP DAS iSN-101/S3/DIN CR

Model: iSN-101/S3/DIN CR

Cảm biến phát hiện rò rỉ nước RS-485 Modbus ICP DAS iSN-101/S2/DIN CR

Model: iSN-101/S2/DIN CR

Cảm biến phát hiện rò rỉ nước RS-485 Modbus ICP DAS iSN-101/S/DIN CR

Model: iSN-101/S/DIN CR

Cảm biến phát hiện rò rỉ nước RS-485 Modbus ICP DAS iSN-101/S3 CR

Model: iSN-101/S3 CR

Cảm biến phát hiện rò rỉ nước RS-485 Modbus ICP DAS iSN-101/S2 CR

Model: iSN-101/S2 CR

Cảm biến phát hiện rò rỉ nước RS-485 Modbus ICP DAS iSN-101/S CR

Model: iSN-101/S CR

Cảm biến phát hiện chuyển động (PIR)+nhiệt độ kết nối RS-485 Modbus RTU ICP DAS PIR-130-DC CR

Model: PIR-130-DC CR

Cảm biến phát hiện chuyển động (PIR)+nhiệt độ kết nối RS-485 Modbus RTU ICP DAS PIR-130-AC CR

Model: PIR-130-AC CR

Cảm biến phát hiện chuyển động (PIR)+nhiệt độ+độ ẩm kết nối RS-485+Ethernet/Wifi Modbus ICP DAS PIR-230-WF CR

Model: PIR-230-WF CR

Cảm biến phát hiện chuyển động (PIR)+nhiệt độ+độ ẩm kết nối RS-485+Ethernet Modbus ICP DAS PIR-230-E CR

Model: PIR-230-E CR

Cảm biến phát hiện rò rỉ nước RS-485 Modbus ICP DAS iSN-101/DIN CR

Model: iSN-101/DIN CR

Cảm biến phát hiện rò rỉ nước RS-485 Modbus ICP DAS iSN-101 CR

Model: iSN-101 CR
1 2
TOP HOME