Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » RS-485 Remote I/O Modules » Module điều khiển thông minh cho Smart Home (SC Series)

Module điều khiển thông minh cho Smart Home (SC Series)

Module điều khiển thông minh cho Smart Home (SC Series) kết nối RS-485 Modbus ICP DAS

Module điều khiển ánh sáng dễ sử dụng, không yêu cầu kỹ năng chuyên môn để cài đặt và vận hành, và không cần phần mềm để điều khiển các kênh DO.

Trạm giao tiếp nội bộ qua video ICP DAS SI-002 CR

Model: SI-002 CR

Máy chủ giao tiếp kiểm soát tình hình an ninh với màn hình LCD 10,4 ” ICP DAS HA-401 CR

Model: HA-401 CR

Bộ demo với TouchPAD 4.3″ để chứng minh cách ACS-20W-MRTU làm việc ICP DAS KIT-ACS-20W-MRTU-01 CR

Model: KIT-ACS-20W-MRTU-01 CR

Đầu đọc thẻ lân cận với bàn phím hỗ trợ cảm ứng điều khiển truy cập RFID ICP DAS ACS-11P-MF CR

Model: ACS-11P-MF CR

Đầu đọc thẻ lân cận với bàn phím hỗ trợ cảm ứng điều khiển truy cập RFID ICP DAS ACS-11-MF CR

Model: ACS-11-MF CR

Đầu đọc thẻ lân cận hỗ trợ cảm ứng điều khiển truy cập RFID ICP DAS ACS-10VP-MF CR

Model: ACS-10VP-MF CR

Đầu đọc thẻ lân cận hỗ trợ cảm ứng điều khiển truy cập RFID ICP DAS ACS-10V-MF CR

Model: ACS-10V-MF CR

Đầu đọc thẻ lân cận hỗ trợ cảm ứng điều khiển truy cập RFID ICP DAS ACS-10V-MF-TC CR

Model: ACS-10V-MF-TC CR

Module RS-485 Modbus RTU 1 kênh đầu vào AC+4 kênh đầu ra Relay điều khiển điện chiếu sáng ICP DAS SC-6104-W5 CR

Model: SC-6104-W5 CR

Module RS-485 Modbus RTU 1 kênh đầu vào số AC + 4 kênh đầu ra Relay điều khiển chiếu sáng ICP DAS SC-4104-W1

Model: SC-4104-W1
TOP HOME