Link youtube Link facebook
Trang chủ » Tự động hóa máy móc (Machine Automation) » Module điều khiển chuyển động Ethernet từ xa (Remote Motion Solutions)

Module điều khiển chuyển động Ethernet từ xa (Remote Motion Solutions)

Module điều khiển chuyển động Ethernet từ xa (Remote Motion Solutions)

Sê-ri điều khiển chuyển động Ethernet từ xa ICP DAS bao gồm bộ điều khiển chuyển động servo loại bốn trục (ET-M8196F) và sáu trục (ET-M8196F). Mỗi thiết bị điều khiển chuyển động được trang bị một mô-đun truyền thông Ethernet và sử dụng Modbus TCP / IP làm giao thức truyền thông

Module CCON 16 đầu vào (DI) Sink/Source ICP DAS CAN-2053

Model: CAN-2053

Module DeviceNet 8 cổng PWM + 8 kênh DI đếm tốc độ cao ICP DAS CAN-2088D CR

Model: CAN-2088D CR

Module DeviceNet 16 kênh DO (Open Collector) ICP DAS CAN-2057D CR

Model: CAN-2057D CR

Module DeviceNet 8 đầu vào tương tự (AI) +8 đầu ra tương tự (AO) ICP DAS CAN-2054D CR

Model: CAN-2054D CR

Module DeviceNet 16 kênh đầu vào cách ly DI Sink/Source ICP DAS CAN-2053D CR

Model: CAN-2053D CR

Module Slave DeviceNet 4 kênh đầu ra Analog (AO) ICP DAS CAN-2024D CR

Model: CAN-2024D CR

Module DeviceNet 8 kênh đầu vào Analog (AI) ICP DAS CAN-2017D CR

Model: CAN-2017D CR

Module điều khiển chuyển động một trục ICP DAS MN-SERVO-MJ3-EC/MN-SERVO-PA4-EC/MN-SERVO-YSV-EC/MN-SERVO-DAA-EC

Model: MN-SERVO-MJ3-EC/MN-SERVO-PA4-EC/MN-SERVO-YSV-EC/MN-SERVO-DAA-EC

Module Hub 4 cổng Motionnet ICP DAS MN-HUB4/MN-HUB4EC

Model: MN-HUB4/MN-HUB4EC

Module I/O 32 kênh đầu ra Motionnet ICP DAS MN-3257/MN-3257T

Model: MN-3257/MN-3257T

Module I / O 16 kênh đầu vào Motionnet ICP DAS MN-3254/MN-3254T

Model: MN-3254/MN-3254T

Module điều khiển phân tán 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS MN-AD8-DIN CR

Model: MN-AD8-DIN CR
1 2 3
TOP HOME