Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị IoT công nghiệp (Industrial IoT Products) » Module I/O giao thức MQTT trong ứng dụng IoT

Module I/O giao thức MQTT trong ứng dụng IoT

Module I/O giao thức MQTT trong ứng dụng IoT

Module MQTT 8 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS MQ-7255M CR

Model: MQ-7255M CR

Module MQTT 8 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS MQ-7252M CR

Model: MQ-7252M CR

Module MQTT 8 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS MQ-7244M CR

Model: MQ-7244M CR

Module MQTT 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS MQ-7253M CR

Model: MQ-7253M CR

Module MQTT 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS MQ-7251M CR

Model: MQ-7251M CR

Module MQTT 16 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS MQ-7251M/MQ-7253M

Model: MQ-7251M/MQ-7253M

Module MQTT 8 kênh đầu vào số (DI) + 8 kênh đầu ra số (DO) ICP DAS MQ-7244M/MQ-7252M/MQ-7255M

Model: MQ-7244M/MQ-7252M/MQ-7255M
TOP HOME