Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị IoT công nghiệp (Industrial IoT Products) » Bộ điều khiển IIoT, phần mềm quản lý IoT (Management Software)

Bộ điều khiển IIoT, phần mềm quản lý IoT (Management Software)

Bộ điều khiển IIoT, phần mềm quản lý IoT Cloud cho PMC, WISE ICP DAS

IoTstar là phần mềm được phát triển bởi ICP DAS để sử dụng trong việc giám sát và quản lý từ xa các bộ điều khiển WISE / PMC / PMD trong nhiều ứng dụng IoT công nghiệp. IoTstar có thể được cài đặt trên nền tảng PC chung và hoạt động như một hệ thống quản lý Đám mây riêng cho bộ điều khiển WISE / PMC / PMD hoặc trên nền tảng VM (Máy ảo) của Microsoft Azure, IBM Bluemix hoặc Amazon AWS, v.v. và hoạt động như một hệ thống quản lý Đám mây công cộng cho các bộ điều khiển WISE / PMC / PMD

Module RS-485 DCON & Modbus RTU 8 kênh đầu vào số (DI) ICP DAS M-7052D-G CR

Model: M-7052D-G CR

Phần mềm IoTstar

Model: Phần mềm IoTstar
TOP HOME