Link youtube Link facebook
Trang chủ » Switch công nghiệp, Switch quang và bộ chuyển đổi quang điện » Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp quản lý(Managed Ethernet Switches)

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp quản lý(Managed Ethernet Switches)

Thiết bị chuyển mạch Switch công nghiệp quản lý(Managed Ethernet Switches) ICP DAS

Switch công nghiệp 4 cổng Gigabit Ethernet + 1 cổng Gigabit SFP ICP DAS NSM-205G-1SFP CR

Model: NSM-205G-1SFP CR

Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet Conformal Coated ICP DAS NS-208R CR

Model: NS-208R CR

Switch công nghiệp quản lý Layer-2 20 cổng Gigabit Ethernet+4 cổng Combo Gigabit SFP+2 cổng SFP ICP DAS MSM-6226G CR

Model: MSM-6226G CR

Switch công nghiệp quản lý Layer-2 24 cổng Ethernet+2 cổng Combo Gigabit SFP ICP DAS MSM-6226 CR

Model: MSM-6226 CR

Switch công nghiệp quản lý Layer-2 24 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang SFP ICP DAS FSM-6228G-AC/FSM-6228G-DC

Model: FSM-6228G-AC/FSM-6228G-DC

Switch công nghiệp quản lý Layer-2 6/8 cổng Gigabit Ethernet + 4/2 cổng quang SFP ICP DAS FSM-510G-4F/FSM-510G-2F

Model: FSM-510G-4F/FSM-510G-2F

Switch công nghiệp quản lý Layer-2 6 cổng Ethernet+2 cổng quang (Multi-mode, ST) ICP DAS MSM-508FT-T CR

Model: MSM-508FT-T CR

Switch công nghiệp quản lý Layer-2 8 cổng Ethernet ICP DAS MSM-508 CR

Model: MSM-508 CR
TOP HOME