Link youtube Link facebook
Trang chủ » Card, Bo mạch I/O kết nối máy tính » Card ISA bus I/O Boards(Bo mạch I/O khe cắm ISA)

Card ISA bus I/O Boards(Bo mạch I/O khe cắm ISA)

Card ISA bus I/O Boards(Bo mạch I/O khe cắm ISA) ICP DAS

Bo mạch I/O được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau của hệ thống tự động hóa. Bo mạch I/O kỹ thuật số là để theo dõi và kiểm soát các tín hiệu logic như nút, công tắc, rơle, bật / tắt, điều kiện cao / thấp và đóng / mở, Bo mạch I/O tương tự dành cho ứng dụng thu hoặc truyền tín hiệu tương tự, và bộ đếm thời gian, bộ đếm và bảng tần số dành cho các phép đo tín hiệu xung.

Card ISA Bus 16 kênh đầu ra tương tự (AI) cách ly 14-bit ICP DAS ISO-DA16 CR

Model: ISO-DA16 CR

Card ISA Bus 32 kênh đầu vào tương tự (AI) 200 kS/s 12-bit ICP DAS ISO-AD32H CR

Model: ISO-AD32H CR

Card ISA 16 kênh AI đa chức năng ICP DAS A-822PGH CR

Model: A-822PGH CR

Card ISA Bus 16 kênh AI đa chức năng ICP DAS A-823PGH CR

Model: A-823PGH CR

Card ISA 32 kênh DI + 32 kênh DO + 6 kênh Timer/Counter ICP DAS DIO-64/6 CR

Model: DIO-64/6 CR

Card PCI 8 cổng truyền thông RS-232 ICP DAS VXC-118U CR

Model: VXC-118U CR

Card 2 cổng giao tiếp CAN PCI-104 ICP DAS PCM-CAN200-D CR

Model: PCM-CAN200-D CR

Card ISA 8/16 kênh AI+1 kênh AO+16 kênh DI+16 kênh DO+3 Counter (5V TTL) ICP DAS A-821PGL CR

Model: A-821PGL CR

Card ISA 8/16 kênh AI+1 kênh AO+16 kênh DI+16 kênh DO+3 Counter (5V TTL) ICP DAS A-821PGH CR

Model: A-821PGH CR

Card ISA 8 kênh AO + 16 kênh DI +16 kênh DO (5 V/TTL) ICP DAS A-628 CR

Model: A-628 CR

Card ISA 6 kênh AO + 16 kênh DI +16 kênh DO (5 V/TTL) ICP DAS A-626 CR

Model: A-626 CR

Card ISA 144 kênh DI/DO 3 Timer/Counter 5 V/TTL ICP DAS DIO-144 CR

Model: DIO-144 CR
1 2 3
TOP HOME