Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị IoT công nghiệp (Industrial IoT Products) » Camera IP chuyên dụng cho ứng dụng IoT công nghiệp, trí tuệ nhân tạo AI iCam (IP Camera)

Camera IP chuyên dụng cho ứng dụng IoT công nghiệp, trí tuệ nhân tạo AI iCam (IP Camera)

Camera IP chuyên dụng cho ứng dụng IoT công nghiệp, trí tuệ nhân tạo AI iCam

Camera IP chuyên dụng cho ứng dụng IoT công nghiệp ICP DAS iCAM-ZMR8422X

Model: iCAM-ZMR8422X

Camera IP chuyên dụng cho ứng dụng IoT công nghiệp ICP DAS iCAM-MR6422X

Model: iCAM-MR6422X

Camera IP chuyên dụng cho ứng dụng IoT công nghiệp ICP DAS iCAM-MR6322

Model: iCAM-MR6322

Camera IP Fish-eye hồng ngoại (IR) độ phân giải 5MP và góc View 180/360 độ chuyên dụng cho ứng dụng AI ICP DAS iCAM-771 CR

Model: iCAM-771 CR

Camera IP Dome hồng ngoại (IR) Dual lens độ phân giải 7.3MP và góc View 180/360 độ chuyên dụng cho ứng dụng AI ICP DAS iCAM-760D CR

Model: iCAM-760D CR

Camera IP hồng ngoại (IR) 3MP + IP67 chuyên dụng cho ứng dụng AI ICP DAS iCAM-721F CR

Model: iCAM-721F CR
TOP HOME