Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » RS-485 Remote I/O Modules » Module I/O I-8K & I-87K cho bộ lập trình nhúng PAC

Module I/O I-8K & I-87K cho bộ lập trình nhúng PAC

Module I/O I-8K & I-87K cho bộ lập trình nhúng PAC ICP DAS

Với giao diện truyền thông khác nhau, các mô-đun I / O có thể được phân loại thành các mô-đun 8K tốc độ truyền thông cao (Bus song song) và các mô-đun 87K tốc độ truyền thông thấp (giao diện nối tiếp).

Bộ điều khiển nhúng ISaGRAF 8 khe cắm với CPU 80188-40 ICP DAS I-8817-G CR

Model: I-8817-G CR

Bộ điều khiển nhúng ISaGRAF 4 khe cắm với CPU 80188-40 ICP DAS I-8417-G CR

Model: I-8417-G CR

Bộ điều khiển nhúng ISaGRAF 8 khe cắm với CPU 80186-80 ICP DAS I-8837-80-G CR

Model: I-8837-80-G CR

Bộ điều khiển nhúng ISaGRAF 4 khe cắm với CPU 80186-80 ICP DAS I-8437-80-G CR

Model: I-8437-80-G CR

Module 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS I-87018-G CR

Model: I-87018-G CR

Module 8 kênh đầu vào tương tự ICP DAS I-87017-G CR

Model: I-87017-G CR

Module 4 kênh đầu vào tương tự ICP DAS I-87013-G CR

Model: I-87013-G CR

Module thu GPS ICP DAS I-8211W-G CR

Model: I-8211W-G CR

Module 8 kênh đầu ra relay ICP DAS I-87069PW-G CR

Model: I-87069PW-G CR

Module 8 kênh đầu ra relay ICP DAS I-8069W-G CR

Model: I-8069W-G CR

Module 8 kênh đầu ra relay ICP DAS I-87069W-G CR

Model: I-87069W-G CR

Module 8 kênh đầu ra relay ICP DAS I-87068W-2A-G CR

Model: I-87068W-2A-G CR
1 2 3 4 5 6 20
TOP HOME