Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Thiết bị truyền thông Fieldbus » Module I/O, bộ chuyển đổi giao thức EtherCAT

Module I/O, bộ chuyển đổi giao thức EtherCAT

Module I/O, bộ chuyển đổi giao thức EtherCAT ICP DAS

EtherCAT là công nghệ ethernet công nghiệp nhanh nhất, nhưng nó cũng đồng bộ hóa với độ chính xác nano giây. hời gian phản ứng nhanh hoạt động để giảm thời gian chờ trong quá trình chuyển đổi giữa các bước của quy trình, do đó hiệu suất tuyệt vời của EtherCAT dẫn đến độ chính xác được cải thiện, thông lượng lớn hơn và do đó giảm chi phí.

Bộ chuyển đổi EtherCAT sang quang Single-mode SC ICP DAS ECAT-2511-B CR

Model: ECAT-2511-B CR

Bộ chuyển đổi EtherCAT sang quang Single-mode SC ICP DAS ECAT-2511-A CR

Model: ECAT-2511-A CR

Module I/O Slave EtherCAT với máy đo độ căng 16 bit 1 kênh ICP DAS ECAT-2016N CR

Model: ECAT-2016N CR

Module EtherCAT Slave 2 kênh đầu vào bộ đếm Encoder ICP DAS ECAT-2092T CR

Model: ECAT-2092T CR

Module EtherCAT Slave 3 kênh đầu vào bộ đếm Encoder ICP DAS ECAT-2093 CR

Model: ECAT-2093 CR

Module EtherCAT Slave điều khiển 4 trục động cơ bước ICP DAS ECAT-2094S CR

Model: ECAT-2094S CR

Module EtherCAT Slave điều khiển 1 trục động cơ bước ICP DAS ECAT-2091S CR

Model: ECAT-2091S CR

Bộ chuyển đổi EtherCAT Slave sang Modbus RTU Slave kết nối RS-232/422/485 ICP DAS ECAT-2611 CR

Model: ECAT-2611 CR

Bộ chuyển đổi EtherCAT Slave sang Modbus RTU Master kết nối RS-232/422/485 ICP DAS ECAT-2610 CR

Model: ECAT-2610 CR

Bộ chuyển đổi EtherCAT sang quang Single-mode SC ICP DAS ECAT-2511-A/ECAT-2511-B

Model: ECAT-2511-A/ECAT-2511-B

Card EtherCAT (13 kênh DI +13 kênh DO) điều khiển chuyển động 8 trục ICP DAS ECAT-M801-8AX CR

Model: ECAT-M801-8AX CR

Module EtherCAT Slave Junction box 1 IN + 2/3-OUT ICP DAS ECAT-2512/ECAT-2513/ECAT-2515

Model: ECAT-2512/ECAT-2513
1 2 3
TOP HOME