Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ đo lường và giám sát điện năng thông minh (Intelligent Power Meter) » Bộ đo điện áp và dòng điện đầu ra tương tự DN-800

Bộ đo điện áp và dòng điện đầu ra tương tự DN-800

Bộ đo điện áp và dòng điện đầu ra tương tự DN-800

Bộ chuyển đổi điện 1 kênh hạ áp (600V)+ 1 kênh biến áp (2000 A) ICP DAS DNM-831I-600V-2000A CR

Model: DNM-831I-600V-2000A CR

Bộ đo điện áp 8 kênh VDC sang tín hiệu tương tự ICP DAS DN-848VI-150V CR

Model: DN-848VI-150V CR

Bộ đo điện áp 8 kênh VDC sang tín hiệu tương tự ICP DAS DN-848VI-80V CR

Model: DN-848VI-80V CR

Bộ đo điện áp 8 kênh VDC sang tín hiệu tương tự ICP DAS DN-848VI-10V CR

Model: DN-848VI-10V CR

Bộ đo điện áp 3 kênh VDC sang tín hiệu tương tự ICP DAS DN-843VI-600V CR

Model: DN-843VI-600V CR

Bộ đo điện áp 3 kênh VDC sang tín hiệu tương tự ICP DAS DN-843V-600V CR

Model: DN-843V-600V CR

Thiết bị đo điện đa kênh (8 kênh 3 pha hoặc 24 kênh 1 pha) ICP DAS PM-4324-400P CR

Model: PM-4324-400P CR

Thiết bị đo điện đa kênh (8 kênh 3 pha hoặc 24 kênh 1 pha) ICP DAS PM-4324-360P CR

Model: PM-4324-360P CR

Thiết bị đo điện đa kênh (8 kênh 3 pha hoặc 24 kênh 1 pha) ICP DAS PM-4324-240P CR

Model: PM-4324-240P CR

Thiết bị đo điện đa kênh (8 kênh 3 pha hoặc 24 kênh 1 pha) ICP DAS PM-4324-160P CR

Model: PM-4324-160P CR

Thiết bị đo điện đa kênh (8 kênh 3 pha hoặc 24 kênh 1 pha) ICP DAS PM-4324-100P CR

Model: PM-4324-100P CR

Thiết bị đo điện đa kênh (8 kênh 3 pha hoặc 24 kênh 1 pha) ICP DAS PM-4324A-400P CR

Model: PM-4324A-400P CR
1 2 3 4
TOP HOME