Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Thiết bị truyền thông Fieldbus » Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức DeviceNet

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức DeviceNet

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức DeviceNet ICP DAS

DeviceNet là một loại giao thức mạng dựa trên bus CAN và chủ yếu được sử dụng cho mạng nhúng của điều khiển máy, như điều khiển máy công nghiệp, giám sát động cơ máy bay, tự động hóa nhà máy, điều khiển thiết bị y tế, thu thập dữ liệu từ xa, giám sát môi trường và điều khiển máy đóng gói, v.v …

Bo mạch PCI 1 cổng DeviceNet Master thông minh ICP DAS PISO-DNS100U-T CR

Model: PISO-DNS100U-T CR

Bo mạch PCI 1 cổng DeviceNet Master thông minh ICP DAS PISO-DNM100U-T CR

Model: PISO-DNM100U-T CR

Bo mạch PCI 1 cổng DeviceNet Master thông minh ICP DAS PISO-DNM100U-D CR

Model: PISO-DNM100U-D CR

Bộ lập trình CAN 1 cổng DeviceNet Master ICP DAS I-8124W-G CR

Model: I-8124W-G CR

Bộ lập trình 1 cổng CAN DeviceNet ICP DAS I-87124-G

Model: I-87124-G

Module DeviceNet 8 cổng PWM + 8 kênh DI đếm tốc độ cao ICP DAS CAN-2088D CR

Model: CAN-2088D CR

Module DeviceNet 16 kênh DO (Open Collector) ICP DAS CAN-2057D CR

Model: CAN-2057D CR

Module DeviceNet 8 đầu vào tương tự (AI) +8 đầu ra tương tự (AO) ICP DAS CAN-2054D CR

Model: CAN-2054D CR

Module DeviceNet 16 kênh đầu vào cách ly DI Sink/Source ICP DAS CAN-2053D CR

Model: CAN-2053D CR

Module Slave DeviceNet 4 kênh đầu ra Analog (AO) ICP DAS CAN-2024D CR

Model: CAN-2024D CR

Module DeviceNet 8 kênh đầu vào Analog (AI) ICP DAS CAN-2017D CR

Model: CAN-2017D CR

Bộ lập trình nhúng 4 khe I/O ICP DAS CAN-8424-G CR

Model: CAN-8424-G CR
1 2
TOP HOME