Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Thiết bị truyền thông Fieldbus » Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CCON

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CCON

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CCON ICP DAS

PROFIBUS (PROCESS FIELD BUS) được neo trong các tiêu chuẩn quốc tế IEC 61158 và IEC 61784 là một hệ thống truyền thông kỹ thuật số mở với nhiều ứng dụng, đặc biệt là trong các lĩnh vực tự động hóa nhà máy và quy trình. Nó phù hợp cho cả các ứng dụng nhanh, quan trọng về thời gian và các tác vụ giao tiếp phức tạp.

Module CCON 16 đầu vào (DI) Sink/Source ICP DAS CAN-2053

Model: CAN-2053

Module CCON 8 đầu vào (DI) +8 đầu ra (DO) ICP DAS CAN-2054

Model: CAN-2054

Bộ lập trình điều khiển 1 cổng RS-232 / RS-485 + 1 cổng CAN +1 cổng Ethernet ICP DAS μPAC-7186EXD-CAN

Model: μPAC-7186EXD-CAN
TOP HOME