Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Thiết bị truyền thông Fieldbus » Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CANopen Slave

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CANopen Slave

Module I/O, Bộ chuyển đổi, Gateway giao thức CANopen Slave ICP DAS

CANopen là một giao thức lớp ứng dụng dựa trên CAN. Nó được phát triển như một mạng nhúng được tiêu chuẩn hóa với khả năng cấu hình rất linh hoạt. CANopen được thiết kế cho các mạng điều khiển máy định hướng chuyển động, chẳng hạn như hệ thống xử lý. Cho đến nay, nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như thiết bị y tế, xe địa hình, điện tử hàng hải, giao thông công cộng, tự động hóa tòa nhà, v.v.

Bo mạch PCI 1 cổng CANopen Master thông minh ICP DAS I-8123W-G CR

Model: I-8123W-G CR

Bo mạch PCI 1 cổng cách ly CANopen Master thông minh ICP DAS PCM-CPM100-D CR

Model: PCM-CPM100-D CR

Bo mạch PCI 1 cổng CANopen Master thông minh ICP DAS PISO-CPM100-T CR

Model: PISO-CPM100-T CR

Bo mạch PCI 1 cổng CANopen Master thông minh ICP DAS PISO-CPM100-D CR

Model: PISO-CPM100-D CR

Bộ lập trình nhúng I/O Expansion 2 cổng CAN ICP DAS CAN-8224-G

Model: CAN-8224-G

Bộ lập trình nhúng I/O Expansion 1 cổng CAN ICP DAS CAN-8124-G

Model: CAN-8124-G

Module CANopen Remote 2 cổng I/O Expansion ICP DAS CAN-8223-G

Model: CAN-8223-G

Module CANopen Remote 1 cổng I/O Expansion ICP DAS CAN-8123-G

Model: CAN-8123-G

Module 1 cổng giao diện chính CANopen ICP DAS I-87123-G CR

Model: I-87123-G CR

Module CANopen 8 kênh PWM + 8 kênh đếm tốc độ ICP DAS CAN-2088C CR

Model: CAN-2088C CR

Module CANopen Slave 4 kênh đầu vào số (DI) + 4 kênh đầu ra Relay ICP DAS CAN-2060C CR

Model: CAN-2060C CR

Module CANopen Slave 16 kênh đầu ra số cách ly (DO) ICP DAS CAN-2057C CR

Model: CAN-2057C CR
1 2 3
TOP HOME