Link youtube Link facebook
Trang chủ » Remote I/O Modules/Units » Bộ lập trình nhúng CAN Bus Remote I/O

Bộ lập trình nhúng CAN Bus Remote I/O

Bộ lập trình nhúng CAN Bus Remote I/O ICP DAS

ICP DAS đã phát triển nhiều sản phẩm CAN khác nhau trong nhiều năm. Bao gồm giao diện PCI, cổng, mô-đun CANopen IO và CANopen cho ICP DAS từ PAC-WinCon / WinPAC / LinCon / I-8K. Chúng tôi cũng giúp khách hàng giải quyết các vấn đề công nghệ mạng CANopen/DeviceNet khác nhau

Module CANopen Slave 10 kênh đầu vào tương tự (AI) Universal ICP DAS CAN-2019C/S2 CR

Model: CAN-2019C/S2 CR

Bộ lặp và cách ly 2 cổng CAN Bus ICP DAS I-7531-UT-G CR

Model: I-7531-UT-G CR

Bộ lặp và cách ly 2 cổng CAN Bus ICP DAS I-7531-G CR

Model: I-7531-G CR

Bộ chuyển đổi USB sang CAN ICP DAS I-7565-H2-G CR

Model: I-7565-H2-G CR

Bộ chuyển đổi USB sang CAN ICP DAS I-7565-H1-G CR

Model: I-7565-H1-G CR

Thiết bị ghi dữ liệu Can Bus 2 cổng ICP DAS CAN-Logger200 CR

Model: CAN-Logger200 CR

Thiết bị ghi dữ liệu Can Bus 1 cổng ICP DAS CAN-Logger100 CR

Model: CAN-Logger100 CR

Module giao tiếp Modbus/TCP ICP DAS FCM-MTCP CR

Model: FCM-MTCP CR

Thiết bị ghi dữ liệu Can Bus 1/2 cổng ICP DAS CAN-Logger100/CAN-Logger200

Model: CAN-Logger100/CAN-Logger200

Module truyền thông giao diện 1 cổng CAN Bus ICP DAS I-87120-G

Model: I-87120-G

Module truyền thông 1 cổng CAN Bus ICP DAS I-8120W-G CR

Model: I-8120W-G CR

Bộ chuyển đổi Modbus TCP sang 2 cổng CAN Bus ICP DAS ECAN-240 CR

Model: ECAN-240 CR
1 2 3
TOP HOME