Link youtube Link facebook
Trang chủ » Thiết bị truyền thông công nghiệp » Thiết bị truyền thông Fieldbus » Module I/O, Bộ chuyển đổi giao thức BACnet/IP

Module I/O, Bộ chuyển đổi giao thức BACnet/IP

Module I/O, Bộ chuyển đổi giao thức BACnet/IP ICP DAS

BACnet được thiết kế để cho phép giao tiếp hệ thống điều khiển và tự động hóa tòa nhà cho các ứng dụng như sưởi ấm, thông gió và điều khiển điều hòa không khí, điều khiển ánh sáng, kiểm soát truy cập và hệ thống phát hiện cháy và các thiết bị liên quan. Giao thức BACnet cung cấp các cơ chế cho các thiết bị tự động hóa tòa nhà được vi tính hóa để trao đổi thông tin, bất kể dịch vụ tòa nhà cụ thể mà chúng thực hiện.

Gateway chuyển từ BACnet/IP sang Modbus RTU ICP DAS GW-2493M CR

Model: GW-2493M CR

Gateway chuyển từ BACnet/IP sang Modbus RTU ICP DAS GW-2492M CR

Model: GW-2492M CR

Module BACnet/IP 4 AI + 2 AO + 3 DI + 3 DO ICP DAS BNET-5310

Model: BNET-5310

Module BACnet/IP 6 kênh AI + 1 kênh AO + 4 kênh DI + 4 kênh DO ICP DAS BNET-5304

Model: BNET-5304

Bộ chuyển đổi BACnet MS/TP sang Modbus TCP ICP DAS GW-2139M

Model: GW-2139M

Bộ chuyển đổi BACnet/IP sang Modbus TCP/IP ICP DAS GW-5493

Model: GW-5493

Bộ chuyển đổi BACnet/IP sang Modbus RTU ICP DAS GW-5492

Model: GW-5492
TOP HOME