Matplotib Cơ Bản

Trang chủ » Training » Matplotib Cơ Bản

Khóa học lập trình Matplotib Cơ Bản miễn phí

26/02/2022 Training
Matplotlib là một trong những thư viện Python phổ biến nhất được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu. Nó là một thư viện đa nền tảng để tạo các đồ thị 2D từ dữ liệu trong các mảng. Matplotlib...

Bài 1: Giới thiệu Matplotlib – Matplotib Cơ Bản

26/02/2022 Training
Matplotlib là một trong những thư viện Python phổ biến nhất được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu. Nó là một thư viện đa nền tảng để tạo các đồ thị 2D từ dữ liệu trong các mảng. Matplotlib...

Bài 2: Môi trường cài đặt – Matplotib Cơ Bản

26/02/2022 Training
Matplotlib và các package liên quan có sẵn ở dạng package bánh xe trên kho lưu trữ Python tiêu chuẩn và có thể được cài đặt trên các hệ thống Windows, Linux cũng như MacOS bằng pip. pip3 install matplotlib...

Bài 3: Jupyter Notebook – Matplotib Cơ Bản

26/02/2022 Training
Jupyter là một từ viết tắt rời có nghĩa là Julia, Python và R. Các ngôn ngữ lập trình này là ngôn ngữ đầu tiên của ứng dụng Jupyter, nhưng ngày nay, công nghệ máy tính cũng hỗ trợ nhiều...

Bài 4: Pyplot API – Matplotib Cơ Bản

26/02/2022 Training
Một sổ notebook không có tiêu đề mới với .ipynbextension (viết tắt của IPython notebook) được hiển thị trong tab mới của trình duyệt. matplotlib.pyplot là tập hợp các hàm kiểu lệnh để Matplotlib hoạt động giống như MATLAB. Mỗi...

Bài 5: Khái niệm cơ bản về Plot – Matplotib Cơ Bản

26/02/2022 Training
Trong bài này, chúng ta sẽ học cách tạo một plot đơn giản với Matplotlib. Ta tiến hành hiển thị một biểu đồ góc đơn giản tính bằng radian so với giá trị sin của nó trong Matplotlib. Để bắt...

Bài 6: PyLab – Matplotib Cơ Bản

26/02/2022 Training
PyLab là một giao diện dành cho thư viện vẽ đồ thị hướng đối tượng Matplotlib. Matplotlib là package; matplotlib.pyplot là một mô-đun trong Matplotlib; và PyLab là một mô-đun được cài đặt cùng với Matplotlib. PyLab là một mô-đun...

Bài 7: Giao diện hướng đối tượng – Matplotib Cơ Bản

26/02/2022 Training
Mặc dù có thể dễ dàng nhanh chóng tạo các plots bằng matplotlib.pyplot, việc sử dụng phương pháp hướng đối tượng được khuyến khích vì nó mang lại nhiều quyền kiểm soát và tùy chỉnh hơn cho các plot của...

Bài 8: Figture và Axes – Matplotib Cơ Bản

26/02/2022 Training
1. Figure Class: matplotlib.figure chứa lớp Figure. Nó là một vùng chứa cấp cao nhất cho tất cả các phần tử plot. Đối tượng Figure được khởi tạo bằng cách gọi hàm figure () từ mô-đun pyplot – fig =...

Bài 9: Multiplots – Matplotib Cơ Bản

26/02/2022 Training
Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu cách tạo nhiều plot trên cùng một khung vẽ. Hàm subplot () trả về đối tượng trục tại một vị trí lưới nhất định. Call signature của hàm này là – plt.subplot(subplot(nrows, ncols, index) Trong...
TOP HOME