Link youtube Link facebook
Trang chủ » Bộ điều khiển lập trình tự động hóa PAC » Card mở rộng XW (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng WinPAC, LinPAC,μPAC,WISE PAC

Card mở rộng XW (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng WinPAC, LinPAC,μPAC,WISE PAC (Card mở rộng XW (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng WinPAC, LinPAC,μPAC,WISE PAC)

Card mở rộng XW (I/O Expansion Boards) cho bộ lập trình nhúng WinPAC, LinPAC,μPAC,WISE PAC

Card mở rộng 16 kênh DO ICP DAS XW111i CR

Model: XW111i CR

Card mở rộng 16 kênh DI ICP DAS XW110i CR

Model: XW110i CR

Card mở rộng 8 kênh DI+ 8 kênh DO ICP DAS XW107i CR

Model: XW107i CR

Card mở rộng 8 kênh DI+ 8 kênh DO ICP DAS XW107 CR

Model: XW107 CR

Card mở rộng 4/8 kênh AI + 2 kênh AO + 3 kênh DI +3 kênh DO ICP DAS XW310C CR

Model: XW310C CR

Card mở rộng 4 kênh AI + 2 kênh AO + 3 kênh DI +3 kênh DO ICP DAS XW310 CR

Model: XW310 CR

Card mở rộng 6 kênh AI + 1 kênh AO + 4 kênh DI +4 kênh DO ICP DAS XW304 CR

Model: XW304 CR

Card mở rộng I/O kết nối 8 cổng RS-485 ICP DAS XW514 CR

Model: XW514 CR

Card mở rộng I/O kết nối 4 cổng RS-485 ICP DAS XW511i CR

Model: XW511i CR

Card mở rộng I/O kết nối 2 cổng RS-232+4 kênh DI+4 kênh DO ICP DAS XW509 CR

Model: XW509 CR

Card mở rộng I/O kết nối 8 cổng RS-232 ICP DAS XW508 CR

Model: XW508 CR

Card mở rộng I/O kết nối 1 cổng RS-422/485+5 kênh DI+5 kênh DO ICP DAS XW507 CR

Model: XW507 CR
1 2
TOP HOME