Danh sách sản phẩm bộ điều khiển WISE

Trang chủ » SCADA - IIoT » Danh sách sản phẩm bộ điều khiển WISE
13/07/2020 SCADA - IIoT 497 viewed

Công cụ lập trình WISE IF-THEN-ELSE cho phép thiết lập các Điều kiện IF khác nhau và các hành động THEN / ELSE để đáp ứng với các đầu vào của điều kiện. Ngoài dữ liệu kênh I / O, WISE còn cung cấp nhiều chức năng đáp ứng các yêu cầu khác nhau của dự án, như: Chức năng đếm đầu vào I/ O kỹ thuật số, chức năng Internal Register, chức năng hẹn giờ, chức năng thông báo tin nhắn từ xa (SMS , Email, LINE Notify, WeChat), SNMP, MQTT, chức năng tương tác P2P nâng cao, chức năng Recipe, chức năng gửi lệnh CGI cho phép trạng thái bắt đầu / dừng trong thời gian thực, chức năng Data Logger và Active I/ O.

Type Name IIoT Edge Controller Intelligent I/O Module
Controller/

Module Name

WISE-52xx WISE-224x WISE-580x WISE-71xx/72xx WISE-75xx WISE-790x
 
Hardware Specification
CPU 32bits
(1GHz)
32bits
(1GHz)
16bits
(80MHz)
16bits
(80MHz)
32bits
(400MHz)
16bits
(80MHz)
Ethernet Interface 10/100/1000
Base-TX × 1
10/100/1000
Base-TX × 2
10/100
Base-TX × 1
10/100
Base-TX × 1
10/100
Base-TX × 2
Ethernet Switch
for Daisy-Chain
10/100
Base-TX × 1
MicroSD Interface Yes
(Max. 32 GB)
Yes
(Max. 32 GB)
Yes
(Max. 32 GB)
I/O Module
Supported
Local XV-board XV-board XW-board Built-in I/O Built-in I/O X-Board
Remote RS-485:
DCON module
and
Modbus RTU moduleEthernet:
Modbus TCP module
RS-485:
DCON module
and
Modbus RTU moduleEthernet:
Modbus TCP module
WISE-580x:
I-7000 module
or
Modbus RTU moduleWISE-580x-MTCP:
Modbus TCP module
IP Camera iCAM module iCAM module
Software Specification: Basic Function
Rule
Configuration Webside
Yes Yes Yes Yes Yes Yes
IF-THEN-ELSE
Logic Rule
Yes
(Unlimited)
Yes
(Unlimited)
Yes
(36 Set)
Yes
(36 Set)
Yes
(72 Set)
Yes
(36 Set)
I/O channel
monitoring and control
Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Timer Yes
(Unlimited)
Yes
(Unlimited)
Yes
(12 Set)
Yes
(12 Set)
Yes
(24 Set)
Yes
(12 Set)
Schedule Yes
(More powerful)
Yes
(More powerful)
Yes
(12 Set)
Yes
(24 Set)
Yes
(12 Set)
Data Logger Yes
(More sets)
Yes
(More sets)
Yes
(1 Set)
Internal Register Yes
(100 Set)
Yes
(100 Set)
Yes
(48 Set)
Yes
(48 Set)
Yes
(48 Set)
Yes
(48 Set)
Recipe Yes
(Unlimited)
Yes
(Unlimited)
Yes
(12 Set)
Yes
(12 Set)
Yes
(24 Set)
Yes
(12 Set)
SNTP
Time Synchronization
Yes Yes Yes Yes Yes
Advanced P2P Yes
(8 Set)
Yes
(8 Set)
Yes
(8 Set)
Ping Yes Yes
Software Specification: Integration with SCADA/IT/IoT Systems
Connect with SCADA Yes
(Modbus TCP)
(Modbus RTU)
Yes
(Modbus TCP)
(Modbus RTU)
Yes
(Modbus TCP)
(Modbus RTU)
Yes
(Modbus TCP)
Yes
(Modbus TCP)
Yes
(Modbus TCP)
Email Sending Yes
(non-SSL & SSL)
Yes
(non-SSL & SSL)
Yes
(non-SSL)
Yes
(non-SSL)
Yes
(non-SSL)
Yes
(non-SSL)
SMS Yes
WISE-523xM-3GWA
WISE-523xM-4GE
WISE-523xM-4GC
Yes
WISE-5801
WISE-5801-MTCP
LINE Notify

Sending 

Yes Yes
WeChat Sending  Yes
WISE-5236 Series
Yes
WISE-2246M
CGI

Command

Sending Yes
(More powerful)
Yes
(More powerful)
Yes Yes Yes Yes
Receiving Yes Yes
FTP Client Yes Yes Yes
Server Yes Yes
SNMP Yes Yes
MQTT Client Yes
(non-SSL & SSL)
Yes
(non-SSL & SSL)
Yes
(non-SSL)
Active I/O Yes
(Modbus TCP Master)
(MQTT Publish)
(SNMP Trap)
Yes
(Modbus TCP Master)
(MQTT Publish)
(SNMP Trap)
Yes
(Modbus TCP Master)
Yes
(MQTT Publish)
DDNS Yes Yes
Wireless
data
communication
3G Yes
WISE-523xM-3GWA
4G Yes
WISE-523xM-4GE
WISE-523xM-4GC
IoTstar supported Yes Yes
Connect with
public Cloud platform
Yes
(Microsoft Azure)
(IBM Bluemix)
Yes
(Microsoft Azure)
(IBM Bluemix)

Danh sách module hỗ trợ

WISE-580x I/O modules support specification

I/O Module Support WISE-580x WISE-580x-MTCP
Local I/O Interface for XW-Board Yes Yes
Remote I/O Interface by RS485 I-7000 modules (up to 16) or
Modbus RTU Slave modules (up to 10)
No
Remote I/O Interface by Ethernet No Modbus TCP Slave modules (up to 7)

WISE-5800/WISE-5801 I/O module supported List

I/O Type Functions Modules
I-7000 Remote I/O Module AI/AO Voltage & Current I-7012, I-7012D, I-7012F, I-7012FD, I-7017, I-7017F,

I-7017R, I-7017C, I-7017FC, I-7017RC, I-7017R-A5, I-7017Z

Thermocouple I-7011, I-7011D, I-7011P, I-7011PD, I-7018, I-7018BL,

I-7018P, I-7018R, I-7018Z, I-7019R

RTD I-7013, I-7013D, I-7015, I-7015P, I-7033, I-7033D
Thermistor I-7005
Transmitter I-7014D
Strain Gauge I-7016, I-7016D, I-7016P, I-7016PD
Analog Output I-7021, I-7021P, I-7022, I-7024, I-7024R
DI/DO DC Digital Input I-7041, I-7041D, I-7041P, I-7041PD, I-7051, I-7051D,

I-7052, I-7052D, I-7053_FG, I-7053D_FG

AC Digital Input I-7058, I-7058D, I-7059, I-7059D
DC Digital Output I-7042, I-7042D, I-7043, I-7043D, I-7045, I-7045D,

I-7045-NPN, I-7045D-NPN

DC Digital Input & Output I-7044, I-7044D, I-7050, I-7050D, I-7050A, I-7050AD, I-7055, I-7055D, I-7055-NPN, I-7055D-NPN
Relay Output Power Relay Output I-7060, I-7060D, I-7061, I-7061D, I-7063, I-7063D,

I-7065, I-7065D, I-7067, I-7067D

Solid State Relay Output I-7063A, I-7063AD, I-7063B, I-7063BD, I-7065A,

I-7065AD, I-7065B, I-7065BD

Photomos Relay Output I-7066, I-7066D
Others Counter/Frequency I-7080, I-7080D, I-7080B, I-7080BD, I-7088
DL Series Module Temperature / Humidity DL-100T485, DL-100T485-W
CO2 / Temperature / Humidity DL-302
XW-Board DI/DO XW107, XW110
DI/DO/AI/AO XW304, XW310, XW310C
M-7000 / Modbus RTU Slave Module Coil Output / Discrete Input / Input Register / Holding Register

WISE-5800-MTCP/WISE-5801-MTCP I/O module supported List

I/O Type Functions Modules
XW-Board DI/DO XW107, XW110
DI/DO/AI/AO XW304, XW310, XW310C
Modbus TCP Slave Module Coil Output / Discrete Input / Input Register / Holding Register

 

Chia sẻ:
Tags:
TOP HOME