Lập trình Swift cơ bản

Trang chủ » Training » Lập trình Swift cơ bản

Khóa học lập trình Swift cơ bản miễn phí

02/03/2022 Training
Swift là ngôn ngữ lập trình dành riêng cho iOS và OS X do chính Apple phát triển với định hướng đơn giản hơn việc lập trình cũng như thay thế dần người anh cũ kỹ Objective-C và là một...

Bài 1: Tổng quan ngôn ngữ Swift – Lập trình Swift cơ bản

02/03/2022 Training
1. Giới thiệu ngôn ngữ Swift  Swift là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dành cho việc phát triển iOS và OS X, được giới thiệu bởi Apple tại hội nghị WWDC 2014. Swift được mong đợi sẽ...

Bài 2: Hướng dẫn cài đặt Xcode và chạy một playground – Lập trình Swift cơ bản

02/03/2022 Training
1. Cài đặt Xcode Xcode là một Môi trường phát triển tích hợp (IDE) được phát triển bởi Apple và đại đa số các nhà phát triển iOS dựa vào nó để tạo ra các ứng dụng cho iPhone hoặc iPad....

Bài 3: Những cú pháp cơ bản trong swift – Lập trình Swift cơ bản

02/03/2022 Training
Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu làm thế nào để tạo được một playground và trong bài này để hiểu được những cú pháp cơ bản của swift hãy chúng ta hãy bắt đầu từ việc hiển thị...

Bài 4: Kiểu dữ liệu – Lập trình Swift cơ bản

02/03/2022 Training
Kiểu dữ liệu trong swift – Data Types Cũng giống như bất kỳ loại ngôn ngữ lập trình nào, Swift đòi hỏi bạn phải sử dụng tất cả các biến khác nhau để lưu trữ thông tin, đồng thời mỗi...

Bài 5: Toán tử trong ngôn ngữ lập trình Swift – Lập trình Swift cơ bản

02/03/2022 Training
Trong ngôn ngữ lập trình thường có hỗ trợ các tập toán tử. Vậy các toán tử trong ngôn ngữ lập trình Swift là gì? Gồm có những dạng nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở bài viết dưới...

Bài 6: Câu lệnh rẽ nhánh trong swift – Decision Making – Lập trình Swift cơ bản

02/03/2022 Training
Câu lệnh rẽ nhánh trong swift đòi hỏi bạn phải chỉ định một hay nhiều chỉ định khác nhau. Nếu điều kiện được xác định là true (đúng) thì những câu lệnh đó sẽ được thực thi và đối với...

Bài 7: Chuỗi ký tự trong Swift – Character và String – Lập trình Swift cơ bản

02/03/2022 Training
Chuỗi ký tự String và ký tự Character Một ký tự có thể được biểu diễn qua Character và tập hợp nhiều ký tự đó theo thứ tự thì nó được gọi là chuỗi ký tự kiểu String trong Swift....

Bài 8: Vòng lặp trong swift – Loops – Lập trình Swift cơ bản

01/03/2022 Training
Vòng lặp – loops trong swift Vòng lặp trong swift cho phép lập trình viên thực hiện một hoặc một nhóm các câu lệnh nhiều lần theo trình tự: Câu lệnh đầu tiên trong một hàm sẽ được thực thi...

Bài 9: Mảng Array trong swift – Lập trình Swift cơ bản

01/03/2022 Training
Mảng Array trong Swift Hướng dẫn lập trình viên khởi tạo, khai báo cách truy cập và cập nhật duyệt qua mảng Array trong Swift. Mảng trong Swift Mảng được tạo từ những phần tử có cùng dữ liệu thành...
TOP HOME